Informácie
o festivale

Startujeme o

 • D
 • H
 • M
 • S

14. - 16. jún 2024 // Letisko Trenčín

 • Ubytovanie

  Stanové mestečká


  Stanové mestečká sú súčasťou areálu. Otváracia doba – od piatku 14. 6. 2024 od 12.00 hod. do nedele 16. 6. 2024 do 12.00 hod.

  Stanovanie na festivale je zdarma – je zahrnuté v cene festivalovej vstupenky.

  • jedno stanové mestečko sa nachádza smerom od Trenčína (pre peších návštevníkov)
  • druhé smerom od festivalového parkoviska

  Stanovanie v stanových mestečkách je vyhradené iba pre návštevníkov festivalu.
  Kempy sú rozdelené na sektory, oddeľujú ich chodníky – koridory. Prosíme, aby ste pri stavbe stanu dodržiavali bezpečnostné únikové medzery a neblokovali prirodzené chodníky.

  Stanovanie v koridoroch kempu, na parkovisku a mimo vyhradených priestorov je zakázané - takto postavené stany budú zbalené aj s príslušenstvom a uskladnené na stanovisku Camp managera v najbližšom stanovom mestečku, kde si ich môžu majitelia po identifikácii vyzdvihnúť.

  V stanových mestečkách, ako aj v celom festivalovom areáli, platí zákaz:

  • klásť oheň
  • používať variče s otvoreným ohňom
  • výbušnín akéhokoľvek druhu, vrátane zábavnej pyrotechniky
  • vstupu autom

  Ak fajčíte, fajčite s opatrnosťou.

  V prípade požiaru ihneď kontaktujte bezpečnostnú službu, usporiadateľskú službu alebo hasičov – na festivale je pristavených niekoľko hasičských áut.

  Ak vyhadzujete odpad, snažte sa použiť najbližší kontajner, prípadne zanechať po sebe odpad zabalený v igelitových vreciach. Na odkladanie odpadu dostane „každý stan“ 1 vrece. Pri odchode, prosíme, vrecia zviažte a odneste do najbližšieho kontajnera alebo veľkokapacitného kontajnera, resp. nechajte ich na mieste. Ak nedostanete vrecia, alebo ste ich už naplnili, kontaktujte Camp managera, resp. brigádnikov v priestoroch kempov.

  Za bezpečnosť vecí v stanovom mestečku usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné predmety, peniaze a i. Ak máte so sebou cenné veci, využite úschovne ktoré su pri vstupoch do areálu.

  Kempy sú vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternami s pitnou vodou.

  Riaďte sa, prosím, pokynmi organizátorov.

 • Hygiena

  Hygiena

  Na festivale je k dispozícii:

  • viac ako 150 splachovacích toaliet
  • viac ako 300 chemických toaliet
  • WC pre ZŤP návštevníkov

  Sprchy a umyvárne sa nachádzajú v hygienických centrách oproti hlavnému stage-u a vedla vchodu od parkoviska.

  Upozorňujeme na to, že voda v sprchách od parkoviska nie je pitná , na pitie vody využívajte cisterny a stánky s občerstvením.

 • Občerstvenie

  Občerstvenie

  Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením, a to s kompletným sortimentom jedál (aj vegetariánskych, bezlepkovych a bezlaktozových) a nápojov. Budú prehľadne v jednej gastrozóne. Presné miesto gastro zóny a predajcov nájdete na festivalovej mape. Z tohto dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie. Na festivale platí zákaz vnášania sklenených fliaš, sklenených pohárov a nožov (z bezpečnostných dôvodov). Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet krytých občerstvovacích stanov s ochranou pred dažďom aj pred slnkom.

  Snažíme sa pre Vás vybrať rozmanitú ponuku jedál, tak aby si každý našiel čo mu bude chutiť. výlučne v kompostovateľných riadoch.

  Typy jedál na festivale:

  • klasické jedlá ako sú grilované klobásky, langoše klasické a plnené, hotdogy, zemiakové placky, grilované oštiepky,
  • slovenská klasika: halušky, strapačky, harula, pirohy, šúľance, podpecníky
  • rôzne druhy burgrov, hranoliek s rôznymi druhmi omáčok, zapekačky, wrapy, pastrami
  • medzinárodná kuchyňa: talianska pizza, mexické burritá, quesadilla, thajská kuchyňa, turecký kebab, indická kuchyňa.
  • sladké obľúbené chuťovky ako donuty, lievance, podpecníky (tie sa ponúkajú aj slané), buchty aj parené palacinky, štrúdle.
  • ovocie, zelenina, smoothies, ovocné šaláty, pagáče…
  • a veľa ďalšieho.
 • Bezpečnosť

  Bezpečnosť

  Bezpečnosť návštevníkov a vozidiel na festivale je pre nás prioritou. O bezpečnosť na festivale sa stará bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov, vozidiel a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Bezpečnostná služba je doplnená o našich brigádnikov. Pre plynulý chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií. Nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka - festivalový náramok. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia Trenčín, príslušníci štátnej polície.

  Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby:

  • kontrola lístkov a festivalových náramkov (vrátane stanového mestečka)
  • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – je zakázané vnášať do festivalového areálu akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie a to:

  - zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov)

  - kladivá a iné kovové náradia

  - sklené nádoby a fľaše

  - pyrotechnické predmety

  - otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov

  - dáždniky

  - predmety ohrozujúce bezpečnosť

  - drogy a psychotropné látky

  - horľaviny

  - bicykle, skateboardy (a iné boardy), inline korčule, kolobežky a podobné dopravné prostriedky

  - lietajúce drony a podobné mechanické zariadenia

  • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok...)
  • usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie
  • zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť
  • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe do backstage a priestorov so sťaženým prístupom
  • informácie o zdravotníckej službe
  • ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia

  Prosíme, aby ste pri akomkoľvek probléme s členmi bezpečnostnej služby, či pri akejkoľvek bezpečnostnej hrozbe či risku, upozornili usporiadateľov na Núdzovej infolinke 0910 858 949

  Crowd asistenti
  Počas koncertov budú v priestore medzi pódiom a návštevníkmi a na tribúnach crowd asistenti označení žltými vestami. Crowd asistenti sledujú dianie počas koncertu, pomáhajú návštevníkom pri nevoľnosti, dehydratácii či prílišnom tlaku v prvých radoch. Neváhajte ich kontaktovať a vyzvať na pomoc. Pri prípadných väčších problémoch pomáhajú crowd asistentom aj členovia festivalovej ochranky.

  Núdzová linka
  Núdzová infolinka 0910 858 949 je k dispozícii návštevníkom festivalu, ale aj ich blízkym, ktorí na festivale nie sú. Prosíme, využívajte linku iba v prípade výnimočnej či núdzovej situácie (úraz, požiar, krádež...). V prevádzke je výlučne počas trvania festivalu.

  Únikové zóny
  Na festivale sa nachádzajú tri hlavné únikové východy:

  • dve festivalové brány GATE B (Biskupice) a GATE O (Opatovce)
  • jeden oproti hlavnému pódiu

  Všetky únikové východy sú označené nápisom EXIT.

  Únikové východy – EXITY - sú vyznačené na evakuačnej mape na našej stránke. Evakuačná mapa bude umiestnená aj na našom webe v sekcii MAPY.

  V prípade, ak by malo dôjsť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prípadne ku koncentrácii na vybranom mieste, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby.

 • Čo si doniesť

  Čo si doniesť

  Preukaz poistenca, občiansky preukaz, hygienické potreby, peniaze resp. platobnú kartu (v celom areáli sa budú brať prevažne bezhotovostné platby), veci na prespanie podľa vlastnej náročnosti, potrebné lieky. POZOR – môže sa zísť aj pršiplášť (dáždniky sú zakázané) a gumená obuv, určite si vezmite pokrývky hlavy podľa vlastného výberu – šiltovky, klobúky, šatky, atď. Myslite na svoje zdravie a aj na ochranu pred slnkom (opaľovacie krémy, pokrývky hlavy, pitný režim...).

  A v noci niečo teplé na oblečenie. Na letisku vie byť v noci pekná zima.

 • Deti a mládež

  Deti a mládež

  Podmienky pre vstupenky detí a mladistvých nasledovné:

  • Deti do 14r. vrátane majú vstup zdrama. Samozrejme iba v sprievode rodičov.
  • Mladistvý od 15r. do 17r. vrátane majú nárok na zľavu podla sadzobníka.

  Lístky sú k dispozícii v našej stránke v sekcii VSTUPENKY.

  Pri vstupe na festival dostane každý rodič a jeho dieťa špeciálny náramok, na ktorom bude mať dieťa uvedené telefónne číslo rodiča, ktorého budú pracovníci security alebo naši brigádnici v prípade potreby kontaktovať.

  V prípade straty dieťaťa kontaktujte usporiadateľov na Núdzovej infolinke 0910 858 949.

  Na festivale nie je zriadený detský kútik, kde by ste mohli nechat dieta strážene.

  Máme pre deti ale pripravené množstvo atrakcii kde sa môžu do sýtosti vyšantit. K dispozícii sú viaceré atrakcie, kultúrny program, šlapacie autíčka, nafukovadlá a ďalšie atrakcie.

  Rodičia sú plne zodpovedný za svoje deti. V areáli sa budú nachádzať vozidlá v celkovej hodnote 50 milionov eur.

 • Drogy a alkohol

  Drogy

  Drogy sú na festivale zakázané. Ich predaj a konzumácia sú ilegálne a upozorňujeme na to, že situáciu bude priamo na mieste monitorovať polícia.

  Ak dôjde k prípadným problémom spojeným s užívaním drog u vás alebo vo vašom okolí, v záujme zachovania zdravia sa nebojte kontaktovať zdravotnú službu, lekárov v stanovištiach sanitiek alebo usporiadateľov. Do príchodu záchranárov uložte postihnutého do stabilizovanej polohy tak, aby nemohlo dôjsť k uduseniu.

  Injekční užívatelia drog by mali pamätať na to, že festivaly nie sú dokonale hygienické. Myslite na druhých a chráňte ich pred vašimi použitými pomôckami. Vyhýbajte sa hádzaniu ihiel do košov na separovaný odpad (je ručne triedený). Zlikvidujte ich napr. vhodením do umelohmotnej fľaše/plechovky, zaštupľovaním, resp. zašliapnutím a zahodením do smetného koša.

  Alkohol

  Alkohol bude na festivale v dostatočných množstvách. Myslite ale na to, že na festivale celý deň praží slnko a tri dni je času dosť aby ste si to užili.

  Priniesť si zo sebou alkohol na festival je prísne zakázané.

  Festival ponúka veľmi pestrý program, je miestom, kde prichádza k vzniku silných emócií. Makáme pól roka na tom aby sme pre vás pripravili najlepšiu akciu roka. Som si istý že to budete vedieť oceniť a užite si ho bez zbytočných problémov.

  Jozef Knopp.

 • Mapa areálu

  Mapa areálu

  PRIPRAVUJEME

 • Parkovanie

  Parkovanie

  Parkovisko sa nachádza na betónovej pristávacej dráhe a okolitých trávnatých plochách na území 800 x 170 m, t. j. na ploche 136 000 m2, s kapacitou 8 000 automobilov.

  Organizovanie parkoviska má na starosti usporiadateľská služba. Prosíme vás o rešpektovanie jej pokynov, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého chodu parkovania.

  Parkovacie miesta sú spoplatnené sumou 10€

  Lístok na parkovanie si môžete kúpiť v sekcii vstupenky.

  Vstup na parkovisko je cez GATE P "parking" – nachádza na konci letiska od obce Opatovce.

  Od otvorenia v piatok od 8.00 hod.a parkovisko je otvorené nonstop do nedele 20.00 hod., posledný vstup je umožnený v nedeľu o 06.00 hod., opustenie parkoviska je možné do 20.00 hod., kedy sa parkovisko zatvára.

  Vstup na parkovisko majú len autá, motorky s platným lístkom. Ten sa vymení za nálepku, na ktorú si vodič zapíše EČ vozidla a svoje telefónne číslo pre prípad nevyhnutného kontaktovania. S nálepkou je možný opakovaný vstup a odchod kedykoľvek podľa časov spomínaných vyššie.

  Prosíme vodičov o ohľaduplnosť a taký spôsob parkovania, aby sa na parkovisko zmestilo pohodlne čo najviac automobilov.

  Stanovanie na parkovisku je zakázané. Stany postavené na parkovisku budú aj so zariadením prenesené do strediska Camp managera v stanovom tábore za GATE O.

  Rodičia s deťmi do 6 rokov (vrátane), tehotné ženy a návštevníci s obmedzenou schopnosťou pohybu, budú po zakúpení parkovného do hociktorého sektora a po preukázaní sa príslušným dokladom (tehotenskou knižkou, v prípade detí napr. kartička zdravotnej poisťovne) parkovacou službou vpustení na parkovisko P0, ktoré sa nachádza hneď pri bráne do festivalového areálu.

  Motocykle majú vyhradený parkovací sektor za parkoviskom P0.

  Parkovanie v tomto momente nebude možné. Ak bude veľký záujem vyhradíme zónu aj pre karavany.

 • Odpad

  Odpad

  Carat festival sa snaží produkovať čo najmenší objem odpadu. Ten, ktorý vznikne, meníme vďaka aktívnym návštevníkom a dobrovoľníkom na druhotné suroviny, prípadne ho dôkladne vyseparujeme a snažíme sa o jeho ekologické spracovanie.

  Unikátnym riešením je zriadenie zberných miest, kde vyškolení pracovníci s pomocou návštevníkov dôkladne separujú plasty, papier a bio-odpad. Zberné miesta fungujú non stop, fungujú aj ako edukačné centrá, kde sa dozviete ako správne separovať a aký je kolobeh jednotlivých materiálov.

  V areáli festivalu je okrem zberných miest rozmiestnených viac ako 100 kontajnerov na odpad a to vždy tak, aby umožňovali aspoň základnú separáciu. Všetky nádoby sú označené rozlišovacími nápismi.

  Festival nepoužíva žiadne jednorazové plasty okrem PET fliaš. Zálohované PET fľaše si môžete zobrať domov a následne zameniť v obchode, alebo ich môžete odovzdať v separačných stanovištiach. Celý výťažok z vrátených fliaš pôjde do nadácie Jozefa Knoppa. Darovaním zálohovanej fľaše alebo plechovky tak prispejete na pomoc všetkým motoristom ktorý to potrebujú.

  Všetky riady, príbory a slamky sú kompostovateľné. Bio-odpad z gastro stánkov spolu s riadmi, príbormi a slamkami môžete po použití vyhodiť do nádob označených nápisom BIO. Festival tiež separuje olej a sklený odpad vznikajúci v zázemí gastro sektorov.

  V stanovom mestečku dostane „každý stan“ jedno vlastné vrece určené na komunálny odpad. V kempoch sú stanovištia, kam môžu návštevníci naplnené vrecia odložiť, prípadne ich pri odchode prosíme zavrieť a nechať na mieste.

  Množstvo odpadu sa výrazne znížilo, odkedy sme na festivaloch zaviedli zálohované poháre (záloha za pohár je 2 €). Použité poháre sa dajú vymeniť za rovnaké pri kúpe ďalšieho nápoja alebo odovzdať na to určených zberných miestach. Poháre sa čistia mimo areálu festivalu v špeciálnej linke. Už dve použitia vratného pohára sú ekologickejšie ako jednorazové plastové poháre.

 • Práca na carate

  Práca na carate

  Do nášho tímu robíme nábor pre manuálnu výpomoc pri príprave festivalu, konkrétne ide o:

  • prácu na parkovisku
  • prácu na vstupných bránach
  • brigádnikov pred a počas festivalu
  • A kooooopu ďalších prác

  Informácie o brigáde nájdete v sekcii https://www.caratfestival.sk/praca-na-car-ate/.

  Ak máte záujem stať sa brigádnikom pred alebo počas festivalu, prípadne viete dodať inú službu registrujte sa online.

  Ak máte otázky ohľadom práce na Car At Festivale vo všeobecnosti, nájdete ich v sekcii https://www.caratfestival.sk/praca-na-car-ate/.

  Prečo pre nás pracovať?

  Podieľajte sa na tvorbe výnimočnej festivalovej atmosféry.

  Brigáda môže obnášať prácu za pokladňou, pomocné práce - všetko so zaškolením.

  Podmienky brigády:

  • práca max. 8 hodín denne počas festivalu v 3 smenách
  • plat cca 5 €/hod.
  • vstup na festival je súčasťou brigády
  • občan SR alebo ČR, ktorý má dovŕšených 18 rokov v čase konania festivalu
  • občan ČR musí byť študentom a mať menej ako 26 rokov

  Registráciu a viac informácií nájdete na https://www.caratfestival.sk/praca-na-car-ate/

 • Psy

  Psy

  Do festivalového areálu maju psy zakázaný vstup.

  Aj keď sme milovníci psov. Na čele s pánom majiteľom Jozefom Knoppom je areál pre psy nevodný. Prílišný hluk, veľa ľudí. To vášmu štvornohému miláčikovi len uškodí.

  Dúfam, že to chápete a užijete si festival aj bez psov.

 • Taxi

  Taxi

  Car At Festival spolupracuje s aplikáciou ZOBERMA.SK cez ktorú si môžete jednoducho a lahko objednať taxík ktorý vás privezie na festival. Sú označení nálepkou „Car At Festival TAXI“.

  Priamo na festival Vás odvezú iba takto označené taxíky. Všetky ostatné budú zastavené políciou už pri odbočke na letisko. Ďalej budete musieť ísť peši.

  Stanovisko Taxi je na festivale len pri GATE B(vstup pre peších návštevníkov).

  Aplikácia má fixné zmluvné ceny, platí sa za odvoz, nie osobu. Pevné sadzby na a z letiska.

  Aplikáciu si môžete stiahnuť už teraz tu:

   Apple store Android

  REKLAMÁCIE:
  +421 ??????????

 • Príchod autom

  Príchod autom

  Pripravujeme